Munkavállalás

Készségek a munkaerőpiacon

Link másolva

A tudatos és megalapozott iskola-, majd pályaválasztás kulcsfontosságú, az érintett intézmények partnerségének fontossága a diákok képzésében és a tanácsadásban a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében.

Hargita Megye Tanácsa segítséget szeretne nyújtani az álláskereséshez szükséges eszközök kidolgozásában, és a munkaerőpiacra való belépéshez szükséges készségek és kompetenciák elsajátításában. Folyamatosan foglalkozik az oktatás és a pályaorientáció kérdésével, programokat kidolgozva alintézményeivel és partnerintézményekkel.

A diákok döntése megfontolt és megalapozott kell legyen, ugyanis a statisztika szerint megyei szinten a munkanélküliek 70%-a legfeljebb 8 osztállyal rendelkezik, a legkevesebb munkanélküli a felsőfokú oktatással és a szakképesítéssel rendelkezők között van.

Különös figyelmet szentelünk a megyében szakmát tanuló diákok tudásának elmélyítésében, és ennek tudatában egy mechanikai segédanyagot dolgoztunk ki diákoknak, Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége szakoktatás népszerűsítő programja keretében. Intézményünk egy mechanika segédanyag kiadásán dolgozott, amelynek eredményeként 150 darab mechanika segédanyag került nyomtatásra IX. osztályos diákoknak.

Célunk, hogy a fiatalokban esetlegesen felmerülő nehézségek leküzdésére megtaláljuk a legjobb megoldásokat, valamint a segédanyag kidolgozása a helyzetek széles körét lefedő szempontokra terjed ki, az önmegismeréshez nyújtott támogatástól az értékek, érdeklődési körök és szakmai készségek felmérésén keresztül a karrierterv személyre szabásáig.

Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség 2019-ben indította el a Hargita Hazavárt, amely ma már egy közvetítő szerepet tölt be a fiatalok és a munkaerőpiac között. A Hargita Hazavár oldal és applikáció által már mintegy 70 fiatal sikerült munkát találnia itthon.  Az applikáció elérhető a Google Play és az App Store áruházból is, képzési lehetőségekről, aktuális álláshirdetésekről, valamint a Karrieriroda programjairól is információt kapnak az applikációban.

Hargita Hazavár applikáció által egyszerűen böngészhetnek az aktuális álláshirdetések között, felfedezhetik a legújabb projekteket és programokat. Célunk az, hogy minden térségből bevonjuk a fiatalokat, és minél szélesebb partneri kapcsolatot alakítsunk ki a fiatalok fejlődése és lehetőségeinek bővítése érdekében. Jó példák által bemutatjuk, hogy hogyan válhat lépésről lépésre valaki egy sikeres vállalkozóvá vagy gazdává, így közelebb hozzuk a fiatalokat a szakmához. Hargita Megye Tanácsa – Karrieriroda által, pályaorientációban, tanácsadásban, szakmai és egyéni fejlődésben nyújt segítséget a fiatalok számára.

Nagy kihívás a fiatalok számára a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, a vállalkozói szféra kipróbálása, a közösségépítésben való részvétel.

A munkaerőpiac hatalmas átalakuláson megy át, már most látszik, hogy a Z generáció tagjai nehezen illeszkednek be, különbözőek az elvárásaik. Az elmúlt 200 év során egy kérdésben radikális változás történt. Míg előbb az ember talán egy szakmával is képes volt leélni az életét, sohasem váltva munkahelyet, addig a mai ifjúság előtt képzési iránytól függetlenül a lehetőségek színes palettája áll rendelkezésre.

A változás kényszere nem a fiatalokról, hanem a munkaerőpiacról szól, ha a piac túl akar élni, kénytelen lesz alkalmazkodni, természetesen a folyamat végén kialakul egy középút.

A pályaorientációt időben kell kezdeni! A tapasztalat azt mutatja, hogy a diákok általában a középiskola utolsó évében, gyakran csak közvetlenül a felvételi jelentkezés leadása előtt kezdenek el gondolkozni azon, hogy mivel is szeretnének foglalkozni. A döntésüket sokszor az határozza meg, hogy mi a kedvenc tantárgyuk vagy milyen foglalkozás a legkeresettebb éppen, ez azonban hosszú távon kevesek számára bizonyul kifizetődőnek.

Ahhoz, hogy ennél megalapozottabb döntést tudjon hozni valaki, sok-sok impulzus, tapasztalat, ismeret szükséges a világról és saját magáról. A közoktatási rendszer – méretéből és egységesített jellegéből adódóan – nem tudja biztosítani ezt a személyre szabott tanulási folyamban.

Ennek eredménye, hogy a hazai felsőoktatásban óriási a szakváltások és az egyetemi képzések félbehagyásának aránya.

Hargita Megye Tanácsának Intership fizetett gyakornoki programja által a pályakezdők elhelyezkedését igyekszünk segíteni. A résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy a tanultakat gyakorlatba ültessék, tudásukkal és lendületükkel pedig az intézmény munkáját segítsék. Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének több, az ifjúságot érintő kezdeményezése van, mint például a Start-Up Nation ProgramHargita Hazavár Program vagy pályaorientációs tréningek és pályázatíró képzések, karrier-tanácsadás, amelyekre a jövőben is szívesen várják az érdeklődőket.

A programok legfontosabb célja, hogy jövőt biztosítson a fiataloknak. Rengeteg olyan fiatal van, aki nem jár iskolába, egyetemre, akinek nincs munkahelye. Kötelességünk ezekről a fiatalokról gondoskodni, hogy itthon tudjanak boldogulni, munkahelyet találni, családot alapítani.