banner

Általános felhasználási feltételek

Üdvözöljük! Köszönjük, hogy igénybe veszi termékeinket és szolgáltatásainkat!

A Hargita Hazavár weboldalának és mobilalkalmazásainak, valamint a Hargita Travel alkalmazáson keresztül elérhető bármely szolgáltatásnak (a későbbiekben “Szolgáltatás”) a használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételeket.

A Szolgáltatás tulajdonosa és irányítója Hargita Megye Tanácsa (a későbbiekben”Szolgáltató”).

A jelen felhasználási feltételek az Ön jogait és kötelezettségeit határozzák meg a Szolgáltatással kapcsolatban. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen felhasználási feltételek teljes körű betartásával, úgy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést és annak használatát meg kell szüntetnie.

A Felhasználási feltételek a Szolgáltató és a Szolgáltatáshoz hozzáférő és azt használó felhasználók közötti szerződést képezik.

A Szolgáltatás felhasználói fiókja

A Szolgáltatás használatához legalább 16 évesnek kell lennie.

Létrehozhatja személyes fiókját a Szolgáltatásban, vagy az egyik adminisztrátor, mint munkáltatója hozzárendelhet Önhöz egy fiókot, amely esetben eltérő vagy kiegészítő feltételek vonatkoznak Önre, és az adminisztrátornak joga van hozzáférni fiókjához vagy deaktiválni azt.

A Szolgáltatás felhasználói fiókjának védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely a Szolgáltatás felhasználói fiókjában vagy azon keresztül történik. Igyekezzen nem ugyanazt a jelszót használni harmadik féltől származó alkalmazásokhoz.

Az Ön tartalma a Szolgáltatásban

A Szolgáltatás egyes részei lehetővé teszik, hogy tartalmat töltsön fel, küldjön el, tároljon vagy fogadjon. Az ilyen tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjogok Önt illetik meg. Röviden, minden, ami az Ön tulajdonában van, az az Ön tulajdona marad.

Amikor Ön Tartalmat tölt fel, küld be, tárol vagy fogad a Szolgáltatásba vagy a Szolgáltatáson keresztül, Ön a Szolgáltatónak (és partnereinek) világméretű engedélyt ad az ilyen Tartalom felhasználására, hosztolására, tárolására, sokszorosítására, módosítására, származtatott művek létrehozására (például fordítások, adaptációk vagy más olyan módosítások eredményeként, amelyeket a Tartalomnak a Szolgáltatásban való jobb működése érdekében végzünk), közlésére, közzétételére, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. A jelen licenc alapján biztosított jogok kizárólag a Szolgáltatás üzemeltetésére, népszerűsítésére és fejlesztésére, valamint új funkciók kifejlesztésére szolgálnak.

Ez a licenc akkor is érvényben marad, ha Ön nem használja tovább a Szolgáltatást. A Szolgáltatás egyes összetevői módot kínálhatnak Önnek arra, hogy hozzáférjen az adott szolgáltatáshoz biztosított tartalmakhoz, illetve eltávolítsa azokat. Továbbá a Szolgáltatás egyes összetevőihez olyan feltételek vagy beállítások tartoznak, amelyek korlátozzák a Szolgáltatás ezen összetevőin belül benyújtott tartalom felhasználási körét. Kérjük, győződjön meg arról, hogy rendelkezik-e a szükséges jogokkal ahhoz, hogy a Szolgáltatásba beküldött minden tartalomra vonatkozóan megadhassa nekünk ezt az engedélyt.

A Személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzatban és a Sütikre vonatkozó szabályzatban többet megtudhat arról, hogy a Szolgáltatás hogyan használja és tárolja a tartalmat. Ha Ön visszajelzést vagy javaslatokat küld a Szolgáltatással kapcsolatban, ezeket a visszajelzéseket vagy javaslatokat felhasználhatjuk anélkül, hogy Önt bármilyen kötelezettség terhelné.

A Szolgáltatás használata

Önnek be kell tartania a Szolgáltatáson elérhetővé tett Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi szabályzatot.

Ne használja a szolgáltatást nem megfelelően. Például ne próbáljon meg beavatkozni a Szolgáltatásba, vagy ne próbáljon meg hozzáférni ahhoz más módon, mint a felületen keresztül és az általunk megadott utasításoknak megfelelően. A Szolgáltatást csak a törvény által megengedett módon használhatja. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Szolgáltatás nyújtását az Ön számára, ha nem tartja be a felhasználási feltételeinket vagy irányelveinket, vagy ha kivizsgáljuk a feltételezett helytelen magatartást.

A Szolgáltatás Ön által történő használata nem nyújt Önnek semmilyen szellemi tulajdonjogot a Szolgáltatással vagy az Ön által elérhető Tartalommal kapcsolatban. Ön nem jogosult a Szolgáltatás tartalmának felhasználására, kivéve, ha a tartalom tulajdonosától engedélyt kap, vagy ha ezt a törvény megengedi. A jelen Felhasználási feltételek nem adnak Önnek jogot a Szolgáltatásban található védjegyek vagy logók használatára. Ne távolítson el, ne takarja el és ne módosítsa a Szolgáltatáson vagy a Szolgáltatással együtt megjelenő jogi közleményeket.

A Szolgáltatás olyan tartalmakat jelenít meg, amelyek nem a Szolgáltatóhoz tartoznak. Az ilyen tartalmakért kizárólag az azokat rendelkezésre bocsátó szervezet felelős. Átvizsgálhatjuk a tartalmat annak megállapítása érdekében, hogy az illegális-e vagy sérti-e a szabályzatainkat, és eltávolíthatjuk vagy megtagadhatjuk az olyan tartalmak közzétételét, amelyekről ésszerűen úgy véljük, hogy sértik a szabályzatainkat vagy a törvényt. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tartalmat átnézzük; ezért ne feltételezze, hogy mi nézzük át.

A Szolgáltatás használatával kapcsolatban szolgáltatási közleményeket, adminisztratív üzeneteket és egyéb információkat küldhetünk Önnek. Ön lemondhat e közlemények egy részének küldéséről.

Szellemi tulajdonjogok (IPR)

A szellemi tulajdonjogok olyan immateriális jogok, mint például: szerzői jog, know-how, adatbázisjogok, formatervezési minták, modellek, szabadalmak, védjegyek és bejegyzett domainek.

A Szolgáltatás nemzetközi egyezmények és a nemzeti szerzői jogi törvények, valamint a nemzetközi kereskedelmi szabályok által védett.

Minden tartalom, beleértve az elrendezéseket, szövegeket, képeket, illusztrációkat, grafikákat, hang- vagy videoklipeket, a Szolgáltató és partnerei vagy az ilyen tartalmakat a Szolgáltatónak licencbe adó harmadik felek védjegyei, szolgáltatási védjegyei, szerzői jogai és egyéb kapcsolódó jogai vagy engedélyei alá tartoznak.

A Szolgáltató partnereihez tartozó logók, áruk és szolgáltatások nevei és ajánlatok a Szolgáltató partnereinek tulajdonát képezik, és teljes körű jogok és kötelezettségek illetik meg őket.

A Szolgáltató írásos engedélye nélkül a Szolgáltató Felhasználója nem másolhatja, töltheti le, reprodukálhatja, módosíthatja, terjesztheti, továbbíthatja, átruházhatja vagy készíthet a Szolgáltatás tartalmából származtatott alkotásokat.

A Honlaphoz való hozzáféréssel a Felhasználó vállalja, hogy védi, biztosítja, védi és mentesíti a Szolgáltatót minden veszteségtől, kiadástól, kártérítéstől és költségtől, amely abból ered, hogy a Felhasználó megszegi a jelen Felhasználási feltételeket.

Amennyiben a Szolgáltatás felhasználója úgy véli, hogy a weboldalon található, a Szolgáltató vagy bárki más által közzétett bármely anyag szerzői jogot vagy más szellemi tulajdonjogot sért, a Szolgáltatóval a info@judetulharghita.ro címen kapcsolatba léphet, hogy a lehető legrövidebb időn belül döntés szülessen.

Engedélyek és felelősségi körök

A Szolgáltatás felhasználói közvetlenül felelősek a következőkért:

– a Szolgáltatáson keresztül beküldött bármilyen tartalomért

– annak a szervezetnek a profiljának megosztásáért, amelyhez felhasználói fiókot kaptak, más felhasználókkal, akiket a Szolgáltatáson keresztül tartalomhoz való hozzájárulásra hívtak meg. Ezek a felhasználók addig nem férnek hozzá a Szolgáltatáshoz, amíg el nem fogadják a Felhasználási feltételeket.

– a Szolgáltatáson belüli minden olyan tevékenység, mint például: a tartalom létrehozása, szerkesztése, módosítása vagy törlése, amelyet a felhasználónév alatt végeznek, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy beavatkozzon az ilyen tartalomba, ha az itt meghatározott követelmények nem teljesülnek.

A Szolgáltatás felhasználói nem jogosultak:

1. olyan tartalmakat közzétenni, amelyek jogellenesek, károsak, fenyegetőek, sértőek, hamisak, megtévesztőek, rágalmazóak, vulgárisak, botrányosak, uszítóak, trágárok, zaklatóak, rágalmazóak, pornográfok, sértik a magánéletet vagy más módon károsak a kiskorúak számára, vagy amelyek alkalmasak arra, hogy bűncselekményre ösztönözzenek, vagy amelyek bármilyen jogi felelősségre vonást eredményezhetnek, vagy más módon sértik a törvényt.

2. olyan tartalmak eseményként történő rögzítése, amelyek reklámot, promóciót vagy szolgáltatás-, termék- vagy bármilyen kereskedelmi jellegű tevékenységet jelentenek, és amelyek áruk vagy szolgáltatások értékesítését jelentik, függetlenül azok időtartamától.

3. olyan tartalom rögzítése, amely magánjellegű információkat tartalmaz, vagy amely harmadik felet azonosít, annak kifejezett hozzájárulása nélkül.

4. hamis, félrevezető, megtévesztő vagy zavaros tartalom rögzítése

5. a Szolgáltatást illegális vagy jogosulatlan célokra használni

6. a Szolgáltatás biztonságának módosítása, átalakítása vagy kihasználása, vagy egy másik weboldal módosítása annak érdekében, hogy azt a hamis benyomást keltse, hogy az a Szolgáltatáshoz kapcsolódik

7. kéretlen e-mailek létrehozása és küldése a Szolgáltatás más felhasználóinak (“SPAM”)

8. a Tartalom vagy a Szolgáltatás bármely részének és a hozzá tartozó szoftverprogramoknak a mi írásbeli hozzájárulásunk nélkül történő terjesztése, módosítása, másolása, továbbítása, megjelenítése, újra felhasználása, reprodukálása, közzététele, engedélyezése, licencelése, átruházása, értékesítése vagy felhasználása. Ezek kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra használhatók és tölthetők le, a szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása mellett.

Amennyiben a felhasználó nem román állampolgár vagy nem Romániában lakik, köteles betartani az online médiában elfogadható magatartásra és tartalomra vonatkozó román törvényeket.

A Szolgáltatás felhasználója elfogadja, hogy a Szolgáltató az általa létrehozott és szerkesztett tartalmat átveheti abból a célból, hogy azt egy másik weboldalra vagy más, a Szolgáltatás tartalmát megjelenítő mobilalkalmazásra küldje.

A szolgáltatásban található szoftverekről

Ha egy adott Szolgáltatás letölthető szoftvert igényel vagy tartalmaz, az adott szoftver automatikusan frissülhet az Ön eszközén, amikor új verzió vagy funkció válik elérhetővé. Bizonyos Szolgáltatások lehetővé tehetik az automatikus frissítés beállításainak konfigurálását.

A Szolgáltatás személyes, világméretű, jogdíjmentes, nem átruházható, nem kizárólagos licencet biztosít Önnek a Szolgáltató által a Szolgáltatás részeként biztosított szoftverek használatára. Ez a licenc kizárólag arra szolgál, hogy Ön a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás előnyeit a jelen Felhasználási feltételek által megengedett módon használhassa és élvezhesse.

A szolgáltatás módosítása és megszüntetése

A Szolgáltatást folyamatosan módosítjuk és fejlesztjük. Funkciókat vagy tulajdonságokat adhatunk hozzá vagy távolíthatunk el; továbbá A Szolgáltatás valamely elemének biztosítását felfüggeszthetjük vagy teljesen megszüntethetjük. 

Ön bármikor abbahagyhatja a Szolgáltatás használatát, de sajnáljuk, hogy nem dolgozhatunk tovább Önnel.

A Szolgáltató szintén bármikor megszüntetheti a Szolgáltatás nyújtását az Ön számára, vagy bármikor hozzáadhat vagy új korlátozásokat állapíthat meg a Szolgáltatás összetevőire vonatkozóan.

Úgy gondoljuk, hogy Ön a saját adatainak tulajdonosa, és fontos, hogy az adatokhoz való hozzáférés megmaradjon. Ha megszüntetjük a Szolgáltatás valamely összetevőjének nyújtását, amennyiben ez ésszerűen lehetséges, ésszerű időben előre értesítjük Önt, és felajánljuk Önnek a lehetőséget, hogy az adatokat a Szolgáltatás adott összetevőjéből lekérje.

Garanciák és kizárások

A Szolgáltatást a kereskedelmi szempontból ésszerű szakértelem és gondosság mellett nyújtjuk, és reméljük, hogy Ön szívesen használja azt. Vannak azonban olyan dolgok, amelyeket nem tudunk garantálni a Szolgáltatással kapcsolatban.

A jelen felhasználási feltételekben kifejezetten meghatározottakon kívül sem a Szolgáltató, sem partnerei nem tehetnek semmilyen ígéretet a Szolgáltatással kapcsolatban. Például nem vállalunk semmilyen garanciát a Szolgáltatásban található tartalmakra, a Szolgáltatás konkrét funkcióira, illetve annak megbízhatóságára, elérhetőségére vagy arra való képességére vonatkozóan, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. A Szolgáltatást úgy nyújtjuk, ahogy van (“AS IS”).

Egyes joghatóságok bizonyos garanciákat biztosítanak, mint például az eladhatóság, a meghatározott célra való alkalmasság és a jogsértésmentesség hallgatólagos garanciáját. A törvény által megengedett mértékben kizárunk minden garanciát.

Felelősségek

A weboldal és a mobilalkalmazások használata kizárólag az Ön saját felelősségére történik. Hargita Megye Tanácsa és partnerei, illetve a tervezésben és előállításban részt vevő bármely személy nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a weboldal vagy a mobilalkalmazás használatából vagy azzal összefüggésben keletkezik.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amelyet a Szolgáltatás felhasználója vagy harmadik személy a Szolgáltató jelen felhasználási feltételekben foglalt bármely kötelezettségének teljesítése miatt szenvedhet el.

A Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha alvállalkozói és/vagy partnerei nem teljesítik a szerződéses kötelezettségeiket.

A Weboldal és a mobilalkalmazások tartalmazhatnak hivatkozásokat más, harmadik felek tulajdonában lévő és általuk üzemeltetett weboldalakra, amelyeket nem ellenőrzünk, és amelyekért nem vállalunk felelősséget a tartalom, az adatvédelmi/biztonsági feltételek vagy a funkcionalitás tekintetében. Ha Ön ilyen oldalakra lép, azt saját felelősségére teszi. Így különösen, de korlátozás nélkül, kizárunk minden felelősséget, ha ezek az oldalak:

– harmadik felek szellemi tulajdonjogait sértik;

– pontatlanok, hiányosak vagy félrevezető információkat tartalmaznak;

– nem nyújtanak megfelelő biztonságot, vagy vírusokat esetleg más romboló tartalmakat tartalmaznak.

Vis maior

Egyik fél sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek megszegéséért, ha a szerződésszegést vis maior esemény okozta.

A vis maior olyan esemény, amely bármelyik fél számára előre nem látható és elkerülhetetlen, és amelyet a hatályos jogszabályok ilyenként ismernek el.

A jelen felhasználási feltételekről

A jelen Felhasználási feltételeket és a Szolgáltatásra vonatkozó bármely további feltételt módosíthatjuk (például) a jogszabályi változások és a Szolgáltatás funkcionalitásának pontos tükrözése érdekében. Érdemes időről időre átnézni őket!

A módosítások nem alkalmazhatók visszamenőlegesen, és legkorábban a közzétételüket követő 10 napon belül lépnek hatályba. A Szolgáltatás új funkcióihoz kapcsolódó, valamint a jogszabályi változásokon alapuló módosítások azonban azonnal érvénybe lépnek. Ha Ön nem ért egyet ezekkel a módosításokkal, akkor a Szolgáltatás adott részének használatát megszüntetheti.

Amennyiben a Felhasználási feltételek és a Kiegészítő feltételek között eltérés van, a Kiegészítő feltételek az irányadóak.

A jelen felhasználási feltételek az Ön és a Szolgáltató közötti kapcsolatra vonatkoznak. Nem hoz létre jogokat harmadik fél kedvezményezettek számára.

Ha abban az esetben, ha Ön nem tartja be ezeket a feltételeket, nem teszünk azonnali intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondunk bármely jogunkról (például a jövőbeni intézkedések megtételének jogáról).

Ha bizonyos feltételek végrehajthatatlannak bizonyulnak, ez nem érinti a többi felhasználási feltételt.

Ha szeretné megtudni, hogyan léphet kapcsolatba velünk, kérjük, látogasson el a Szolgáltatáson belüli kapcsolatfelvételi oldalunkra.

Alkalmazandó jog

A jelen Felhasználási feltételek, valamint a Webhely és a mobilalkalmazás Ön általi használata Románia jogainak hatálya alá tartozik. Románia illetékes bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal minden olyan vita és ellentmondás tekintetében, amelyet nem lehet békés úton rendezni.