banner

Útlevél igénylés

Az elektronikus útlevélhez szükséges dokumentumok

A romániai lakóhellyel rendelkező felnőttek esetében az elektronikus útlevél kiállításához szükséges dokumentumok:

– Személyazonossági igazolvány, ideiglenes személyazonossági igazolvány vagy adott esetben az érvényességi időn belül érvényes személyazonossági igazolvány eredeti példányban. Az ideiglenes személyazonossági igazolványhoz csatolni kell az eredeti születési anyakönyvi kivonatot.

– Az útlevéldíj befizetését igazoló dokumentum eredeti példányban, vagy a papíron vagy elektronikus formában kiállított fizetési dokumentum/ügyletigazolás, amely tartalmazza a tranzakció számát és annak a személynek az adatait, akinek a nevére az úti okmányt kérik (név, vezetéknév, nemzeti személyazonossági igazolvány), valamint a kért útlevéltípusra vonatkozó befizetést.

– Az előző útlevél, ha van.

MEGJEGYZÉS

Ideiglenesen cselekvőképességétől megfosztott személyek esetében az egyszerű elektronikus útlevél kiállítása iránti kérelmet a birtokos nevében a törvényes képviselő vagy a román egészségügyi hatóságok nyújthatják be, a birtokos jelenléte kötelező. Ezekben az esetekben a kérelemhez adott esetben csatolni kell a jogerős és visszavonhatatlan eltiltó bírósági ítéletet, vagy a 2013. február 15-én vagy azt követően megkezdett tárgyalásokra vonatkozó jogerős bírósági ítéletet, adott esetben a törvényes képviselőt kijelölő okiratot. A benyújtott bírósági ítéleteket eredeti bírósági bélyegzővel kell ellátni. A külföldön kézbesített ítéleteknek meg kell felelniük az elismerés és végrehajtás törvényben meghatározott feltételeinek.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőtől ujjlenyomatot és arcképet kell venni (az ujjlenyomatvételi kötelezettség alól mentesülnek azok a személyek, akiknél az ujjlenyomatvétel fizikailag nem lehetséges).

Az egyszerű elektronikus útleveleket kérelemre állítják ki azon román állampolgárok számára, akik megfelelnek a román állampolgárok szabad mozgásának rendszeréről szóló 248/2005. sz. törvényben (a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt) meghatározott feltételeknek, és akik nem állnak a külföldre utazási jog felfüggesztésének egyik helyzetében sem.

A külföldön való szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának felfüggesztése alatt a román állampolgártól az úti okmány kiállítását az okmány kiállítására illetékes hatóság ideiglenesen megtagadja, és ha az okmányt kiállították, azt az intézkedés végrehajtására illetékes hatóságok visszavonják.