Miért jöjjek haza?

Új pályázati lehetőségek külföldről hazatérő fiatal gazdálkodóknak és agrárképzettségű szakembereknek

Link másolva

Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) 2021 január elejétől elindított egy új pályázati lehetőséget azoknak a fiatal gazdálkodóknak és agrárképzettségű szakembereknek, akik külföldről hazatérve saját mezőgazdasági vállalkozást indítanak.

A pályázat maga a hazaköltözésük és itthoni boldogulásuk elősegítését célozza meg. A külföldről hazatelepedő fiatal, a pályázat benyújtásának napjáig 41. életévüket be nem töltött gazdák lehetnek. A támogatás maximális értéke 40.000 EUR vagy 50.000 EUR lehet, annak függvényében, hogy a gazdaság méreteinek együtthatója (SO) melyik kategóriába esik:

– 40.000 EUR (12.000 és 29.999 SO pont)

– 50.000 EUR (29.999 és 50.000 SO pont)

A 100%-ban vissza nem térítendő támogatást azoknak a fiataloknak szól, akik:

– az utóbbi 2 évben legalább 3 hónapot dolgoztak megszakítás nélkül mezőgazdasági, agrár-élelmiszeripari, állategészségügyi vagy agrár-gazdasági munkakörben külföldön vagy

– az utóbbi 5 évben mezőgazdasági, agrár-élelmiszeripari, állategészségügyi vagy agrár-gazdasági szakterületen egyetem utáni, egyetemi, egyetem előtti tanulmányokat végeztek külföldön;

A sikeres pályázók a támogatás 75 százalékát a szerződéskötéskor, a maradék 25 százalékát pedig az átvételt követő legtöbb három éven belül kapják meg.

A 2021. január 4. és február 4. között benyújtott pályázatok közül csak azokat bírálják el, amelyek legalább 70 vagy annál magasabb pontszámmal rendelkeznek. Február 5. és március 4. között benyújtott pályázatok esetében 55 pontnál, a március 5-tel kezdődő egy hónapos periódus alatt pedig 40 pontnál húzták meg a pályázóktól megkövetelt minőségi pontszámhatárt. Ugyanakkor a kiírás utolsó, április 5. és május 4. közötti időszakában a pontszámhatár tovább csökken: a beérkező pályázatok immár a minimálisan elvárt 25 ponttal is finanszírozást nyerhetnek.

A külföldön mezőgazdasági munkát vállaló fiatalok hazacsábításával már tavaly is próbálkozott a mezőgazdasági minisztérium. A tavalyi kiírás azonban látványos érdektelenségbe fulladt: a diaszpórából hazatérő fiatal gazdák közül a lehetőséggel nagyon kevesen – országos szinten mindössze ketten – éltek. Az idei kiírás pályázati feltételein épp ezért könnyített az AFIR.

Mit lehet megvalósítani a pályázatból?

 • A gazdaság modernizálása (Gépek vásárlása, felszerelések, öntözőberendezések stb.)
 • Számos alacsony gazdasági értékel rendelkező gazdaság átvétele
 • Önellátó gazdaság fejlesztése (SO pont növeléssel)
 • A mezőgazdasági képesítés szintjének emelése
 • A minőségi és környezetvédelmi előírásokhoz való hozzáigazodás

Szükséges feltételek:

 • A mikro- és kisvállalkozások kategóriájába kell tartozzanak;
 • Olyan farm tulajdonos, amelynek gazdasági mérete 12 000 és 50 000 SO között van;
 • Megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciákkal kell rendelkeznie, valamint be kell, mutasson egy üzleti tervet;
 • Lakóhelye ugyanabba a területi adminisztrációs térségben van, ahol a gazdaság be van jegyezve;
 • Munkahelyjel kell rendelkeznie ugyanabba a területi adminisztrációs térségben, van vagy annak szomszédos területén található, ahol a gazdaság be van jegyezve.
 • A kedvezményezett székhelyének ugyanabban a területi adminisztrációs térségben kell lennie, ahol a gazdaságot bejegyezték.

Január 4. és május 4. között fogadja a pályázók elektronikus úton benyújtott, üzleti tervvel alátámasztott finanszírozási kéréseit.

Bővebben információkért töltse le INNEN a román nyelvű útmutatót.