Munkavállalás Oktatási és képzési programok

Tudatos és megalapozott döntéseket kell hozzanak a diákok a jövőjüket illetően

Link másolva

A pályaorientációt segítik Hargita Megye Tanácsa és alintézményeinek programjai

Habár nem hatásköre, Hargita Megye Tanácsa folyamatosan foglalkozik az oktatás és a pályaorientáció kérdésével, programokat kidolgozva alintézményeivel és partnerintézményekkel. Ennek kapcsán tartottak sajtótájékoztatót május 31-én a csíkszeredai megyeházán, amelyre online bekapcsolódott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, de jelen volt Demeter Levente főtanfelügyelő, Cilip Árpád, a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség igazgatója, Szabó Irén Ottília, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrást Központ igazgatója, illetve Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség osztályvezetője.

A tudatos és megalapozott iskola-, majd pályaválasztás fontosságát hangsúlyozta Borboly Csaba, illetve az érintett intézmények partnerségének fontosságát a diákok képzésében és a tanácsadásban a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében.

Cilip Árpád bemutatta azokat a programokat, amelyek a pályaorientációt támogatják, mint az osztályfőnöki óra látogatások, tanulmányutak szervezése, szakmák bemutatása, ösztöndíjprogramok, Erasmus és Erasmus+ programok.

Demeter Levente a pályaorientáció fontosságát hangsúlyozta már az általános iskolától, kiemelve, hogy a diákok akkor tudják a legjobb döntést meghozni a jövőjüket illetően, ha ismerik a lehetőségeiket. Ugyanakkor hozzátette, annak ellenére, hogy az a bevett szokás, hogy a jó tanulmányi eredményekkel rendelkező diákok elméleti középiskolában folytatják tanulmányaikat, a tanfelügyelőség részéről támogatják, hogy a lehetőségek között fontolják meg a szakközépiskola választását is, mivel jól képzett szakemberekre is mindig szükség van.

A megyei munkaerőpiaci lehetőséggel kapcsolatosan Jánó Edit azt hangsúlyozta, hogy a diákok döntése megfontolt és megalapozott kell legyen, ugyanis a statisztika szerint megyei szinten a munkanélküliek 70%-a legfeljebb 8 osztállyal rendelkezik, a legkevesebb munkanélküli a felsőfokú oktatással és a szakképesítéssel rendelkezők között van. Hozzátette, bár a mesterséges intelligencia egyre inkább jelen van a mindennapokban, a következő tíz évben szükség lesz képzettségre ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Továbbá azt mondta, minden diáknak más az érdeklődési köre, tudása és képessége, ezeket figyelembe kell venni a pályaorientáció során.

Szabó Irén Ottília a pályaválasztást befolyásoló három fő tényezőt sorolta: az általános iskola óta ismert személyes képességek, az érdeklődési kör, a szakmák alapos ismerete, hozzátéve, hogy ezek menet közben fejlődnek. Továbbá a tanár-szülő-diák jó kapcsolat fontosságát emelte ki a vizsgaidőszakokban, illetve a pályaválasztásban.

A sajtótájékoztató végén Borboly Csaba a partnerségek fontosságára tért ki. A megyeelnök a maroshévízi intézményekhez, fizikai és jogi személyekhez intézett felhívást, ahol a Demeter Kamilla által koordinált Hargita Megye Tanácsának Karrierirodája partnerek hiányában nem tudott rendezvényeket szervezni a fiataloknak. Akik lennének partnerek az ifjúság ezirányú támogatásában, kérik, hogy szándékukat jelezzék az info@hargitamegye.ro e-mail címen.