Hargita megye területrendezési tervét aktualizálják

➡️Olyan alapdokumentum, amely az elkövetkező tíz évre határozza meg megye fejlődési irányvonalait
📌Zajlik a megye területrendezési tervének aktualizálása, elkészült 13 megalapozó tanulmány, amelyeket szeptember 1-ig véleményezhet a lakosság és minden érintett szakember.
➡️A részleteket augusztus 23-án, sajtótájékoztatón ismertették.
📌A megyei területrendezési terv (plan de amenajare a teritoriului județean – PATJ) egy irányadó jellegű terv, amely a megye társadalmi-gazdasági fejlesztési programjának térbeli kifejeződését rögzíti, úgy, mint a tömegközlekedés, altalajkincsek hasznosítása, területhasznosítás, a megye természeti tájainak hasznosítása stb.
📌Jelenleg elkészült 13 megalapozó tanulmány, ezekből fog összeállni a végső terv. A tanulmányokat Hargita Megye Tanácsa weboldalán olvashatják, amelyhez bárki hozzászólhat.
📧A megfogalmazott észrevételeket az info@hargitamegye.ro e-mail címre küldhetik el annak érdekében, hogy a megfelelő tervezői jogosultságokkal rendelkező területrendezési szakemberek, akik a tervet készítik, beépítsék azt az elkészülő végső dokumentumba.
📌A hatályos (1999-ben elfogadott) megyei terv csak papíralapon van meg. A konzultáció kapcsán tanulmányozni lehet a 2009-2013 között elkészült dokumentációt is, de fontos hangsúlyozni, hogy ez szerkezetileg és tartalmilag is át lesz dolgozva és aktualizálva. A törvényi változások mellett meg lehet említeni, hogy az ebben javasolt, tervezett infrastruktúra-hálózatok részben megvalósultak, részben módosításra kerültek az elmúlt évtizedben.
📌Az elkészítendő terv kell meghatározza a megye területi fejlődését 2030-ig, tehát a jelenlegi helyzetből, az aktuális fejlesztési elképzelésekből kell kiindulni.
📌Ugyanakkor nemcsak most, de a következő fázisokban is kérjük a lakosság, önkormányzatok és közintézmények véleményét, a munkacsoport tagjainak aktív részvételét a folyamatban, annak érdekében, hogy egy átfogó, minden igényt kielégítő terv születhessen.
📌Hargita Megye Tanácsa, a terv készítése során minden lépésnél tájékoztatni és konzultálni szeretné a területrendezési tervet.
🗣️– Fontos, hogy olyan terv készüljön a megyének, amely mentén gazdasági tevékenységet lehet rendezni, megőrizzük a természeti és kulturális örökségünket, figyelemmel vagyunk az etnikai összetételre, a korfára, a város-vidék viszonyra és minden olyan jellegzetes témaköre, amely a fejlődés alapjait biztosítja a következő időszakra. Ugyanakkor az általános rendezési tervek (PUG), amelyek egy településen meghatározzák az építkezés rendjét, azok ebből a dokumentumból kell kiinduljanak, vagyis nem mondhat ellent a területrendezési tervnek. Ezért fontos, hogy a konzultációban minél többen részt vegyenek. Ez egy nehéz folyamat, több mint egy év az engedélyezési folyamat, gyakorlatilag minden engedélyező szervnek láttamoznia kell – mondta el Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.