banner

Személyi igazolvány készítés-újítás

A SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY CSERÉJÉHEZ SZÜKSÉGES IRATOK AZ ERVÉNYESSÉGI IDŐ LEJÁRTA ESETÉN, A NÉV MÓDOSULÁSA, A DOKUMENTUM ÉRVÉNYTELENÍTÉSE, AZ ARC MEGJELENÉSÉNEK VÁLTOZÁSA KÖVETKEZTÉBEN, AZ ELŐZŐ OKIRAT ELVESZTÉSE, ELLOPÁSA, MEGSEMMISÜLÉSE VAGY KÁROSODÁSA MIATT, UTCANÉV- VAGY HÁZSZÁMVÁLTOZÁS ESETÉBEN

Szükséges eredeti dokumentumok:

  • A személyazonossági igazolvány kibocsátására irányuló kérelem
  • Születési anyakönyvi kivonat
  • Házassági anyagakönyvi kivonat ( a túlélő házastárs esetén is)
  • Végleges/ visszavonhatatlan válóperes bírósági határozat vagy válóperes bizonyítvány, esetfüggően
  • Telekkönyvi kivonat vagy a lakóhely igazolására szolgáló dokumentum; telekkönyvi kivonat ( on-line forma is), mely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal)
  • A személyazonossági igazolvány illetékének kifizetését igazoló dokumentum.

Az igazolvány illetékét online is ki lehet fizetni a ghișeul.ro weboldalon.

Abban az esetben ha a kérvényező neve/keresztneve-, születési helye vagy ideje megváltozik, szükséges az adminisztratív úton történő név- és keresztnév-változtatás rendeletének bemutatása.

Abban az esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a lakhelynek, kötelező a tulajdonos jelenléte (személyazonossági igazolvánnyal). Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt legfeljebb 90 nappal a kérelem benyújtása előtt adhat, külföldön a konzulátuson pedig 6 hónappal. Falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.

Amennyiben az új személyi igazolvány kérelmezője még nem töltötte be a 18. életévét a kérelem benyújtásának a dátumakor, a 14. ÉLETÉV BETÖLTÉSEKOR felsorolt dokumentumok szükségesek.