Statisztikák, felmérések

Statisztikák

2017-ben is megkérdeztük a diákokat, hogy mihez szeretnének kezdeni az érettségi után. Az akkori végzős diákok 60% gondolta úgy, hogy tovább fog tanulni, ez öt év alatt 20%-kal csökkent. Az itthoni munkavállalási kedv 2021-re közel megduplázodott és a külföldi munkavállalási szándék is növekedett kevesett.

A megkérdezett diákok magas hajlandóságot mutatnak a vállalkozás indítás irányába, egyharmaduk szeretne és további egyharmad is talán indítana egy vállalkozást.

A diákok közel kétharmada úgy gondolja, hogy tíz év múlva is Hargita megyében fog élni, 12%-uk Románia más megyéjében képzeli el a jövőjét és egyötödük pedig külföldön szeretne élni tíz év múlva. Alacsony azok aránya, akiknek nincs elképzelése, hogy hol szeretnének élni tíz év múlva.

Kontakt