Locuri de muncă

Locuri de muncă

Direcția arhitect șef: Director executiv adjunct

Administrație publică
miercurea-ciuc , Harghita
Termen limită de aplicare: 2024/05/15
Link copiat

Detalii

Tmp de lucru: Normă întreagă
Competențe lingvistice așteptate:
Română, Moldovenească
Calificații: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; – studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023; – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;
Modul aplicării:
În persoană
Telefon: 0266207700

Descriere

https://judetulharghita.ro/cjh-post-vacant-functionar-public-das-director-executiv-adjunct-28-05-2024/
Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 15 mai 2024 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 26.04.2024-15.05.2024.
Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák-Székely Judith, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1117, adresa de e-mail izsakjudith@judetulharghita.ro .

Responsabilități principale

https://judetulharghita.ro/cjh-post-vacant-functionar-public-das-director-executiv-adjunct-28-05-2024/

Așteptări

Condiţii de participare: – condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; – studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023; – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani; Concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv adjunct va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează: – Proba scrisă - 28 mai 2024, ora 12.00 – Proba de interviu - Proba interviului se susţine de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise. Data, ora şi locul susţinerii probei interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Este avantajos

https://judetulharghita.ro/cjh-post-vacant-functionar-public-das-director-executiv-adjunct-28-05-2024/