banner

Forme juridice

Înființarea și funcționarea societăților comerciale este reglementată de Legea 31/1990.

Întreprindere individuală (ÎI )

Oricine poate înființa o întreprindere individuală. Nu i se conferă personalitate juridică creatorului, astfel că persoana respectivă răspunde pentru obligațiile asumate atât cu activele alocate afacerii, cât și cu bunurile personale. În cazul unei întreprinderi individuale, întreprinzătorul poate lucra pentru alte întreprinderi sau poate angaja alte persoane (cele mai multe dintre ele 8). Atât întreprinzătorul independent, cât și angajații săi au dreptul de a participa la pensie, asigurare de sănătate, asigurare de șomaj și alte sisteme de securitate socială. Stabilirea necesită dovada unei calificări profesionale sau a cunoștințelor și competențelor profesionale (ÎI pot desfășura până la 10 tipuri de activități economice – sunt permise 10 coduri CAEN). Pentru activitățile independente, există două regimuri fiscale din care se poate alege.

Reglementările/cerințele legale pentru întreprinderile individuale (ÎI), întreprinderile familiale (ÎF) și persoanele fizice autorizate (PFA) sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului 2008/44 (modificată prin Legea 2016/182). Pentru mai multe informații, consultați .

Persoană fizică autorizată (PFA)

PFA (persoană fizică autorizată), după cum îi spune și numele, nu are nici ea personalitate juridică, adică răspunde pentru obligațiile asumate atât cu bunurile destinate acestui scop, cât și cu patrimoniul personal propriu. Această întreprindere poate lucra în cooperare cu alte persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale și poate, de asemenea, să angajeze personal (maxim 3). În plus, este important de știut că persoana fizică autorizată trebuie să aibă cunoștințele/calificările profesionale corespunzătoare activității (PFA-urile pot desfășura până la 5 tipuri de activități economice – pot avea 5 coduri CAEN).

Reglementările/cerințele legale pentru întreprinderile individuale (ÎI), întreprinderile familiale (ÎF) și persoanele fizice autorizate (PFA) sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului 2008/44 (modificată prin Legea 2016/182). Pentru mai multe informații, consultați .

Întreprindere familială (ÎF) 

O întreprindere familială este utilă dacă nu dorești să lucrezi singur sau dacă nu ai capitalul necesar pentru a funcționa, dar nu vrei să angajezi sau să te asociezi cu persoane necunoscute. În calitate de membru al unei afaceri de familie, trebuie să ai cel puțin 16 ani și poți fi o rudă până la gradul al patrulea. Nu ai voie să angajezi alți lucrători decât membrii familiei. De asemenea, afacerea de familie nu primește personalitate juridică, activele sale sunt bunurile date de membrii săi.

Reglementările/cerințele legale pentru întreprinderile individuale (ÎI), întreprinderile familiale (ÎF) și persoanele fizice autorizate (PFA) sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului 2008/44 (modificată prin Legea 2016/182). Pentru mai multe informații, consultați .

Societate în nume colectiv (SNC) 

O societate în nume colectiv este, în esență, o întreprindere formată din două sau mai multe persoane, care are personalitate juridică, întreprinderea însăși poate dobândi drepturi și are obligații, dar membrii asociați au, de asemenea, o răspundere nelimitată și egală. Întreprinderea dispune de active proprii, a căror valoare depinde de contribuția fiecărui asociat. Nu există o limită superioară sau inferioară a capitalului social. Avantajul unei societăți în nume colectiv este că este simplu de înființat și de administrat, dar dezavantajul este că asociații au răspundere nelimitată pentru obligațiile asumate.

Societate în comandită simplă (SCS) 

La fel ca o societate în nume colectiv, o societate în comandită simplă poate fi formată de două sau mai multe persoane pentru un scop comun, are personalitate juridică și dispune de active proprii. Diferența constă în faptul că în cadrul societății există membri externi și membri interni. Un membru interior are răspundere deplină, adică poate fi angajat, persoană cu putere de decizie etc., în timp ce un membru exterior contribuie doar la activele societății și este limitat la acest lucru. Pentru a fi înființată, trebuie să existe cel puțin 1 membru intern și 1 membru extern. Membrii primesc o parte din profiturile societății proporțional cu contribuția lor la capitalul social.

Societate în comandită pe acțiuni (SCA )

O societate cu comandită pe acțiuni este similară unei societăți în comandită simplă, singura diferență fiind că emite acțiuni care pot fi cumpărate la bursă. Aceasta are, de asemenea, membri interni și externi, caz în care, din nou, membrii interni au o răspundere deplină, dar nu pot deține acțiuni, în timp ce membrii externi contribuie doar la activele societății și sunt limitați la acestea, putând deține acțiuni. Conform legii, capitalul social nu poate fi mai mic de 90.000 RON.

Societate cu răspundere limitată (SRL )

O societate cu răspundere limitată poate fi înființată de oricine, spre deosebire de alte societăți, chiar și de o singură persoană (până la 50 de membri fondatori). Aceasta necesită un capital social minim (200 RON) și, după cum sugerează și numele, membrii asociați nu răspund cu propriile active, ceea ce înseamnă că răspunderea membrilor este limitată. De asemenea, are personalitate juridică, iar pentru înființarea societății este necesar un act constitutiv.

Societate cu răspundere limitată debutant (SRL-D )

Structura unei societăți cu răspundere limitată debutantă este aceeași cu cea a unei societăți cu răspundere limitată, dar această formă de societate poate fi înființată de persoane care nu au înregistrat niciodată o societate sau nu au fost niciodată acționari ai unei societăți. Statutul unei societăți cu răspundere limitată debutantă se transformă în societate cu răspundere limitată atunci când cifra de afaceri anuală depășește o jumătate de milion de euro, dacă nu și-a îndeplinit obligațiile față de stat timp de peste 45 de zile sau dacă au trecut 3 ani de la înregistrare. Avantajul este că veți beneficia de reduceri de asigurări sociale pentru majoritatea celor 4 angajați timp de 3 ani și nu va trebui să plătiți costurile de înregistrare. De asemenea, puteți solicita o subvenție de stat nerambursabilă de 10 000 EUR. Subvenția este pentru jumătate din valoarea cererii, adică 50% din cerere trebuie să fie plătită de către solicitant (mai multe informații ).