banner

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Documente originale necesare:

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate.
  • Certificatul de naștere
  • Actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu.
  • Certificatul de căsătorie al părinților ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/ hotărârea judecătorească de divorț definitivă/ irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați.
  • Chitanța reprezentând contravaloarea actului de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani (ÎN NICIUN CAZ MAI DEVREME), minorul se prezintă la ghișeul Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredințat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinți, locuiește statornic la celălalt părinte, se solicita declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.

Declarația prevăzută poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată.

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În cazul în care solicitantul unui nou act de identitate, nu a împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii sunt necesare documentele enumerate mai sus.