banner

Jogi formák

A kereskedelmi társaságok létrehozását, működését az 1990/31-es törvény szabályozza.

Egyéni vállalkozás Întreprindere individuală (ÎI )

Egyéni vállalkozást bárki létrehozhat. A létrehozó nem kap jogi személyiséget, tehát az illető a vállalkozásra elkülönített vagyonnal és a saját, személyes vagyonával egyaránt felel a felvállalt kötelezettségekért. Egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó dolgozhat más vállalkozásnál, illetve alkalmazhat más személyeket is (legtöbb 8-at). Az egyéni vállalkozónak is, illetve az alkalmazottainak is jogában áll részt venni a nyugdíj, egészségügyi biztosítás, munkanélküli biztosítás és egyéb társadalombiztosítási rendszerekben. A létrehozáshoz szakképesítés vagy szakmai ismeretek, jártasság bizonyítása szükséges (az ÎI-k legfeljebb 10 gazdasági tevékenységtípust végezhetnek – 10 CAEN kódja lehet). Egyéni vállalkozás esetén kétféle adózási rendszer közül lehet választani.

Az egyéni vállalkozásra (ÎI), a családi vállalkozásra (ÎF) és az engedélyezett természetes személyre (PFA) vonatkozó szabályozásokat/törvényi előírásokat a 2008/44-es Sürgősségi Kormányrendelet tartalmazza (a 2016/182-es törvény módosította). Bővebb információ a következő linken: http://bit.ly/2kRr7zs.

Engedélyezett természetes személy Persoană fizică autorizată (PFA)

Az engedélyezett természetes személy vagy ismertebb román nevén PFA (persoană fizică autorizată), ahogy a neve is mutatja, szintén nem kap jogi személyiséget, vagyis az erre a célra elkülönített vagyonnal és a saját, személyes vagyonával egyaránt felel a vállalt kötelezettségekért. Ezen vállalkozás együttműködéses alapon dolgozhat más engedélyezett természetes személlyel, egyéni vállalkozóval vagy családi vállalkozással, alkalmazhat is személyzetet (legtöbb 3-at). Emellett fontos tudni, hogy az engedélyezett természetes személy a munkájának megfelelő szakmai tudással/képesítéssel kell rendelkezzen (a PFA-k legfeljebb 5 gazdasági tevékenységtípust végezhetnek – 5 CAEN kódjuk lehet).

Az egyéni vállalkozásra (ÎI), a családi vállalkozásra (ÎF) és az engedélyezett természetes személyre (PFA) vonatkozó szabályozásokat/törvényi előírásokat a 2008/44-es Sürgősségi Kormányrendelet tartalmazza (a 2016/182-es törvény módosította). Bővebb információ a következő linken: http://bit.ly/2kRr7zs.

Családi vállalkozás Întreprindere familială (ÎF) 

Egy családi vállalkozás abban az esetben hasznos, ha nem egyedül szeretnél dolgozni, vagy nincs meg a megfelelő tőkéd a működéshez, de nem szeretnél alkalmazni vagy társulni ismeretlen személyekkel. A családi vállalkozás tagjaként legalább 16 évesnek kell lenned és lehetsz negyedik fokig terjedő rokon. Családtagokon kívül más munkaerőt nem lehet alkalmazni. A családi vállalkozás szintén nem kap jogi személyiséget, a vagyonát a tagok által adott javak képezik.

Az egyéni vállalkozásra (ÎI), a családi vállalkozásra (ÎF) és az engedélyezett természetes személyre (PFA) vonatkozó szabályozásokat/törvényi előírásokat a 2008/44-es Sürgősségi Kormányrendelet tartalmazza (a 2016/182-es törvény módosította). Bővebb információ a következő linken: http://bit.ly/2kRr7zs.

Közkereseti társaság (KKT) Societate în nume colectiv (SNC) 

A közkereseti társaság lényegében két vagy több személy vállalkozása, amely rendelkezik jogi személyiséggel, maga a vállalkozás szerezhet jogokat magának és vannak kötelezettségei, de a társult tagok is korlátlan és egyenlő felelősséget vállalnak. A társaság saját vagyonnal rendelkezik, melynek mértéke attól függ, hogy az egyes tagok mennyivel járulnak ehhez hozzá. Az alapítótőke felső és alsó határa nincs szabályozva. A közkereseti társaság előnye, hogy megalakítása és működtetése egyszerű, hátránya viszont, hogy a tagok a felmerülő kötelezettségekért korlátlan felelősséggel rendelkeznek.

Egyszerű betéti társaság (BT) Societate în comandită simplă (SCS) 

A közkereseti társasághoz hasonlóan, az egyszerű betéti társaságot is két vagy több személy hozhatja létre egy közös cél érdekében, jogi személyiséget kap és saját vagyonnal rendelkezik. A különbség az, hogy vannak kültagok és beltagok a társaságban. Egy beltag teljes felelősséggel rendelkezik, tehát lehet dolgozó, döntéshozó stb., ezzel szemben egy kültag csak a társaság vagyonához járul hozzá, és erre van korlátozva a felelőssége. A létrehozáshoz kötelező legalább 1 beltagnak és 1 kültagnak lennie. A tagok az alaptőkéhez való hozzájárulás arányában részesülnek a vállalat nyereségéből.

Betéti részvénytársaság (BRT) Societate în comandită pe acțiuni (SCA )

A betéti részvénytársaság hasonló az egyszerű betéti társasághoz, az egyetlen eltérés, hogy részvényeket bocsát ki, amelyek megvásárolhatók a tőzsdepiacon. Szintén rendelkezik belső és külső tagokkal, ebben az esetben is a belső tagok teljes felelősséggel rendelkeznek, de nem rendelkezhetnek részvényekkel, míg a külső tagok szintén csak a társaság vagyonához járulnak hozzá, és erre van korlátozva a felelősségük, illetve rendelkezhetnek részvényekkel. A törvény értelmében az alaptőke nem lehet kevesebb mint 90.000 lej.

 Korlátolt felelősségű társaság (KFT) Societate cu răspundere limitată (SRL )

Egy korlátolt felelősségű társaságot bárki létrehozhat, eltérően a többi társaságtól, akár egyetlen személy is (legtöbb 50 alapító tagja lehet). Minimális alaptőke szükséges hozzá (200 lej), és amint a neve is mutatja, a társult tagok nem felelnek saját vagyonukkal, vagyis a tagok felelőssége korlátozott. Szintén jogi személyiséget kap, a vállalkozás létrehozásához szükséges egy alapító okirat.

 Kezdő korlátolt felelősségű társaság (KKFT) Societate cu răsp. limitată debutant (SRL-D )

A kezdő korlátolt felelősségű társaság felépítése ugyanaz, mint a korlátolt felelősségű társaságé, viszont ezt a vállalati formát olyan személyek hozhatják létre, akik még soha nem jegyeztek be vállalkozást, vagy nem voltak résztulajdonosok egy cégben. A kezdő korlátolt felelősségű társaság státusz akkor alakul át korlátolt felelőségű társasági formává, amikor az éves árbevétel meghaladja a félmillió eurót, ha 45 napnál több ideje elmulasztotta az állammal szembeni kötelezettségeinek teljesítését, vagy ha a bejegyzéstől már eltelt 3 év. Előnye, hogy 3 éven keresztül legtöbb 4 alkalmazott esetén társadalombiztosítási engedményekben részesül, és a bejegyzéssel kapcsolatos költségeket nem kell kifizetni. Továbbá pályázni lehet egy vissza nem térítendő 10 000 eurós állami támogatásra. A támogatás a pályázat felére vonatkozik, azaz 50% önrészt fel kell mutatni (további információ itt: http://bit.ly/1TzGxkq).