Jogi formák

Egyéni vállalkozás (EV)

Egyéni vállalkozást bárki létrehozhat. A létrehozó nem kap jogi személyiséget, tehát az illető a vállalkozásra elkülönített vagyonnal és a saját, személyes vagyonával egyaránt felel a felvállalt kötelezettségekért. Egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó dolgozhat más vállalkozásnál, illetve alkalmazhat más személyeket is (legtöbb 8–at). Az egyéni vállalkozónak is, illetve az alkalmazottainak is jogában áll részt venni a nyugdíj, egészségügyi biztosítás, munkanélküli biztosítás és egyéb társadalombiztosítási rendszerekben. A létrehozáshoz szakképesítés vagy szakmai ismeretek, jártasság bizonyítása szükséges (az ÎI–k legfeljebb 10 gazdasági tevékenységtípust végezhetnek – 10 CAEN kódja lehet). Egyéni vállalkozás esetén kétféle adózási rendszer közül lehet választani.

Engedélyezett természetes személy (ETSZ)

Az engedélyezett természetes személy vagy ismertebb román nevén PFA (persoană fizică autorizată), ahogy a neve is mutatja, szintén nem kap jogi személyiséget, vagyis az erre a célra elkülönített vagyonnal és a saját, személyes vagyonával egyaránt felel a vállalt kötelezettségekért. Ezen vállalkozás együttműködéses alapon dolgozhat más engedélyezett természetes személlyel, egyéni vállalkozóval vagy családi vállalkozással,
alkalmazhat is személyzetet (legtöbb 3–at). Emellett fontos tudni, hogy az engedélyezett természetes személy a munkájának megfelelő szakmai tudással/képesítéssel kell rendelkezzen (a PFA–k legfeljebb 5 gazdasági tevékenységtípust végezhetnek – 5 CAEN kódjuk lehet).

Családi vállalkozás (CSV)

Egy családi vállalkozás abban az esetben hasznos, ha nem egyedül szeretnél dolgozni, vagy nincs meg a megfelelő tőkéd a működéshez, de nem szeretnél alkalmazni vagy társulni ismeretlen személyekkel. A családi vállalkozás tagjaként legalább 16 évesnek kell lenned, lehetsz 4. fokig terjedő rokon. Családtagokon kívül más munkaerőt nem lehet alkalmazni. A családi vállalkozás szintén nem kap jogi személyiséget, a vagyonát a tagok által adott javak képezik.

Közkereseti társaság (KKT)

A közkereseti társaság lényegében két vagy több személy vállalkozása, amely rendelkezik jogi személyiséggel, maga a vállalkozás szerezhet jogokat magának és vannak kötelezettségei, de a társult tagok is korlátlan és egyenlő felelősséget vállalnak. A társaság saját vagyonnal rendelkezik, melynek mértéke attól függ, hogy az egyes tagok mennyivel járulnak ehhez hozzá. Az alapítótőke felső és alsó határa nincs szabályozva. A közkereseti társaság előnye, hogy megalakítása és működtetése egyszerű, hátránya viszont, hogy a tagok a felmerülő kötelezettségekért korlátlan felelősséggel rendelkeznek.

Egyszerű betéti társaság (BT)

A közkereseti társasághoz hasonlóan, az egyszerű betéti társaságot is két vagy több személy hozhatja létre egy közös cél érdekében, jogi személyiséget kap és saját vagyonnal rendelkezik. A különbség az, hogy vannak kültagok és beltagok a társaságban. Egy beltag teljes felelősséggel rendelkezik, tehát lehet dolgozó, döntéshozó stb., ezzel szemben egy kültag csak a társaság vagyonához járul hozzá, és erre van korlátozva a felelőssége. A létrehozáshoz kötelező legalább 1 beltagnak és 1 kültagnak lennie. A tagok az alaptőkéhez való hozzájárulás arányában részesülnek a vállalat nyereségéből.

Betéti részvénytársaság (BRT)

A betéti részvénytársaság hasonló az egyszerű betéti társasághoz, az egyetlen eltérés, hogy részvényeket bocsát ki, amelyek megvásárolhatók a tőzsdepiacon. Szintén rendelkezik belső és külső tagokkal, ebben az esetben is a belső tagok teljes felelősséggel rendelkeznek, de nem rendelkezhetnek részvényekkel, míg a külső tagok szintén csak a társaság vagyonához járulnak hozzá, és erre van korlátozva a felelősségük, illetve rendelkezhetnek részvényekkel. A törvény értelmében az alaptőke nem lehet kevesebb mint
90 000 lej.

Részvénytársaság (RT)

Egy részvénytársaságot legalább két személy hozhat létre (az alapítótagok lehetnek fizikai és jogi személyek is). Ami nagyon fontos, hogy törvényileg meg van határozva, hogy mennyi kell legyen a minimális alapvagyona a társaságnak: ez nem lehet kevesebb mint 90 000 lej. Ebből is következik, hogy részvénytársaságokat abban az esetben szoktak létrehozni, ha nagy befektetésekről van szó, nagy mértékű tőke kell az adott gazdasági tevékenységhez. A társaság kell rendelkezzen alapító okirattal és statútummal. Egy alapító okirat tartalmazza az alapítók adatait, a társaság adatait, illetve céljait, és a társaság vagyonának adatait. A statútum lényegében egy belső szabályzat, ami alapján a vállalkozás működik. A vállalat tagjai a tulajdonukban lévő részvények arányában jutnak osztalékhoz a vállalat nyereségéből3 . A részvénytársaságon belüli ellenőrző szerepet az úgynevezett cenzorok látják el (ezek közül legalább az egyik könyvszakértő kell legyen).

Korlátozott felelősségű társaság (KFT)

Egy korlátolt felelősségű társaságot bárki létrehozhat, eltérően a többi társaságtól, akár egyetlen személy is (legtöbb 50 alapító tagja lehet). Minimális alaptőke szükséges hozzá (200 lej), és amint a neve is mutatja, a társult tagok nem felelnek saját vagyonukkal, vagyis a tagok felelőssége korlátozott. Szintén jogi személyiséget kap, a vállalkozás létrehozásához
szükséges egy alapító okirat.

Kezdő korlátolt felelősségű társaság (KKFT)

A kezdő korlátolt felelősségű társaság felépítése ugyanaz, mint a korlátolt felelősségű társaságé, viszont ezt a vállalati formát olyan személyek hozhatják létre, akik még soha nem jegyeztek be vállalkozást, vagy nem voltak résztulajdonosok egy cégben. A kezdő korlátolt felelősségű társaság státusz akkor alakul át korlátolt felelőségű társasági formává, amikor az éves árbevétel meghaladja a félmillió eurót, ha 45 napnál több ideje elmulasztotta az állammal szembeni kötelezettségeinek teljesítését, vagy ha a bejegyzéstől már eltelt 3 év. Előnye, hogy 3 éven keresztül legtöbb 4 alkalmazott esetén társadalombiztosítási engedményekben részesül, és a bejegyzéssel kapcsolatos költségeket nem kell kifizetni. Továbbá pályázni lehet egy vissza nem térítendő 10 000 eurós állami támogatásra. A támogatás a pályázat felére vonatkozik, azaz 50% önrészt fel kell mutatni

Kontakt