Internship Fizetett gyakornoki program 139 megtekintés

HARGITA MEGYE TANÁCSA

fizetett gyakornoki programot szervez 3 állás elfoglalására az

Internship Fizetett gyakornoki program keretében,

a 176/2018-as törvény értelmében

 

Mit tennél szakmai és egyéni fejlődésedért?

Szeretnél egy nagy közösség tagja lenni?

Szeretnél otthonodért dolgozni?

Ha mindezekre igen a válasz, az alábbi fontos célkitűzéseket érheted el nálunk:

 • Szakmai tapasztalatszerzés, valamint az elméleti és gyakorlati készségek és kompetenciák fejlesztése;
 • Az oktatási rendszerről a munkaerőpiacra való fokozatos átmenet lehetősége;
 • Karrierépítési lehetőség hosszútávon Hargita Megye Tanácsánál;
 • Ismeretek szerzése Hargita Megye Tanácsa tevékenységi köréről;
 • Széleskörű ismeretek szerzése a megyét érintő témák terén;
 • Folyamatos képzési és fejlődési lehetőségek;
 • Csapatmunka, közösségi életben való aktív részvétel;

Kiknek ajánljuk?

 • Olyan fiataloknak, akik friss egyetemi végzettséggel rendelkeznek.
 • Olyan egyetemi végzetteknek, akik szívügyüknek érzik, hogy segítsék Hargita Megye Tanácsának tevékenységét, saját szakmai felkészültségükkel hozzájáruljanak a megye fejlődéséhez.
 • Akik nem riadnak vissza az akadályoktól és nehéz feladatoktól.
 • Akik Hargita megyében látják otthonukat.

Kiket várunk?

 • 1 olyan fiatalt, aki egyetemi végzettséggel rendelkezik;
 • 1  (civil) építész-, épületgépészeti-, villamossági mérnöki vagy műépítész területen egyetemi végzettséggel rendelkezik;
  • 1 olyan fiatalt, aki földrajz fő területen, azon belül turizmus földrajz egyetemi végzettséggel rendelkezik;

Mit kell tudni a fizetett gyakornoki programról?

 • Az internship fizetett gyakornoki program egymást követő 5 hónapot foglal magába, a munkaprogram legfeljebb heti 30 óra és napi 6 óra;
 • A gyakorlati idő munkarégiségnek és szakmai tapasztalatnak számít;
 • A program végén a gyakornokok bizonylatot kapnak.

Ha jelentkezel, kövesd a következő útmutatót:

 • Állandó lakhely Romániában;
  • Román nyelv ismerete;
  • Gyakornoki szerződés megkötése pillanatában nincs munkaviszonya, és nem rendelkezik végzettségének megfelelő szakmai régiséggel;
  • Egyetemi végzettséggel rendelkezik, záróvizsgával;
  • Idegen nyelvismeret az Európai Unió hivatalos nyelvei közül;
  • Középszintű számítógép kezelői ismeretek;
  • Teljes cselekvőképesség;
  • Munkavégzéshez szükséges megfelelő egészségügyi állapot;

A jelentkezési iratcsomó a következő dokumentumokat kell, tartalmazza (a dokumentumok román nyelven szükségesek):

 • kézzel írott beiratkozási kérés az intézmény vezetőjéhez címezve;
  • a személyi igazolvány, vagy bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
  • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
  • büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
  • családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amely előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, és igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
  • szakmai önéletrajzot;
  • motivációs levél, amelyben a jelentkező kifejti, hogy miért akar részt venni a programban, és az hogyan járul hozzá a szakmai fejlődéséhez.
 • Revisal kivonat a Területi Munkafelügyeletől , amellyel bizonyitja, hogy nem rendelkezik a végzettségének megfelelő szakmai régiséggel.

 

A vizsga helyszíne Hargita Megye Tanácsának székhelye (Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám).

A vizsga időpontja:

2023 május 08, 12 óra: írásbeli vizsga, valamint
2023 május 12, 10 óra: szóbeli vizsga

A vizsgához szükséges iratcsomó leadható 2023 április 26-ig (is), a Humánerőforrás és kommunikációs igazgatóság, Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részlegén (Hargita megye, Csíkszereda, Szabadságtér 5, 126-es iroda,) 8.00-16.45 óra között, 2023 április 20 és 2023 április 26 periódusban.

Kapcsolattartó személy: Ábrahám Erzsébet– tanácsos, Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság, 0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os, abrahamerzsebet@hargitamegye.ro.

A gyakornoki program részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, illetve az intézmény weboldalán –  https://hargitamegye.ro/allashirdetes.html  – tesszük közzé.

Bővebb felvilágosítást az intézmény székhelyén, a Humánerőforrás- és személyzeti fejlesztési és képzési részlegén (126 iroda),  0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszámon kaphatnak az érdeklődők

Jelentkezz